Projektmenedzsment

Az első találkozó: irányok meghatározása, az igények és lehetőségek vizsgálata

Az első személyes találkozás Önnél vagy a mi irodánkban lehetőséget nyújt a bizalom kialakulására, hiszen akár évekig is együtt dolgozhatunk majd. Ezen találkozás alkalmával részletesen meghallgatjuk rövid- és hosszú távú pályázati szándékait és projektelképzeléseit, tájékozódunk cége indulási lehetőségeiről és kapacitásáról. Mindezek ismeretében tájékoztatjuk az aktuális vagy hamarosan megnyíló, netán betervezhető időintervallumban meghirdetésre kerülő pályázati konstrukciókról, amelyekben Ön is érdekelt lehet, majd átbeszéljük a pályázati feltételeket. Elsődleges célunk, hogy Ön információk birtokában hozza meg a pályázatokkal kapcsolatos döntéseit.


Kiemelt ügyfélkezelés: a pályázati kiírásokat figyelve szem előtt tartjuk az Ön érdekeit

Célzottan olyan pályázatokat figyelünk és tanulmányozunk át, amelyek az Ön elképzeléseinek megfelelnek, projektje szempontjából optimálisak. Azonnal jelentkezünk Önnél, amint a láthatáron megjelenik egy ilyen pályázati konstrukció.

Az ajánlott konstrukciókat személyes pályázati tanácsadás során, tea vagy kávé mellett részletesen átbeszéljük a kiválogatott optimális pályázati lehetőségeket, elmondjuk azok előnyeit és hátrányait, végül prioritási sorrendbe állítjuk a rostán fennmaradt pályázatokat. Az egyeztetés(ek) végén kialakítunk egy hosszabb távú pályázati stratégiát, és ennek mentén kezdjük el az előkészítési munkákat.

Ön is részleteiben megismerheti a közös "projektcsiszolgatás" eredményeképpen a pályázati lehetőségeit, ki fogja tudni választani a legmegfelelőbb pályázati konstrukciót a prioritási igényeinek megfelelően - és garantáltan pályázni fog. Elvégre miért dolgozott volna ennyit ezzel?


Gondolkozzunk együtt! A pályázati projekt előkészítési fázisa a legnehezebb folyamat

Ez az a szakasz, amelyben a projektet és a kiválasztott pályázati konstrukciót minden szempontból, a legapróbb részletekig össze kell hangolni, az újabb részinformációkat a helyükre kell rakni. Olyan ez, mint egy puzzle játék.

Nagy összegű, különleges, illetve kiemelt projektek esetén előzetesen egyeztetjük az elképzeléseket a kiíróval is, ezzel növelve a nyerési esélyeket.

A projekteket a pályázati konstrukciókban előminősítjük, hogy tisztán lássuk, mely projektrészeken kell a pályázó részéről alakítani, vagy a társadalmi egyeztetés alkalmával milyen módosításokat javasoljunk a pályázatban.

A kiírás után az első feladatunk a 100-200 oldalnyi pályázati dokumentáció részletes fel-dolgozása, a lényeges pontok ismertetése és együttes átbeszélése Önnel és esetleges konzorciális partnereivel.

Az együttműködés alapja, hogy korrekten és minden részletében felkészítjük Önt a konkrét pályázati részvételre, válaszolunk az összes felmerült kérdésére. Amennyiben igényli, segítséget nyújtunk a projektben szereplő többi jogi személy bevonásában, esetleges konzorciumi együttműködések kialakításában (amikor egyedül nem megy...)


Beadási határidő szorításában: a pályázat összeállítása során sok munka vár ránk

A pályázat összeállítása nem csak a pályázat megírását jelenti részünkről. A projekt minden fázisát folyamatosan egyeztetjük a projektben érintett szereplőkkel és a pályázati konstrukciókkal.

Az összeállítás során felmerült összes kérdésben közvetítünk és egyeztetünk Ön és a pályázatkiíró között. Képviseljük a projektet és a pályázót a pályázatkiíró közreműködő szervezetnél, tehát lobbyzunk.

Az összeállítás során nagy mértékben magunkra vállaljuk a pályázatban részt vevők munkájának összehangolását (adatbeszerzések, pontosítások, ellenőrzések, folyamatos visszacsatolások). Elkészítjük a pályázati projekt cash-flowját, mely bemutatja a pénzügyi likviditást a megvalósítás során, a pénzügyi lehívások függvényében (magyarán: megáll-e a lábán a projekt). Jól érzékeli, nemcsak szövegek beírásáról vagy átmásolásáról van szó a pályázati adatlapba, hanem a pályázó projektjének teljes összehangolásáról, és mindezt pályázó-specifikusan.

Ha Ön először éli át a pályázati hajrát, jól jön ebben is egy sokat tapasztalt segítség...

A kész pályázathoz különböző anyagokat, dokumentumokat kell csatolni. A pályázati anyag teljes körű összeállítása és határidőben történő benyújtása a mi felelősségünk, de ezt csak a pályázóval szoros szimbiózisban tudjuk kivitelezni.

A pályázat beadása után jöhet egy levél, amelyben hiánypótlásokat vagy újabb tisztázó kérdéseket tesznek fel - ezek összeállítását és beadását is magunkra vállaljuk, de ezt is csak Önnel szoros együttműködésben tudjuk megtenni.

Bár a korábbi fázisokban is mindig beszéltünk róla, de most, hogy élesre vált a dolog, Ön hangsúlyozott tájékoztatásra, sőt felkészítésre számíthat abban, hogy a nyertes pályázatból adódó szerződésbeli kötelezettségeit maradéktalanul teljesíthesse, hiszen a megítélt támogatáshoz csak így juthat hozzá.


Az Ön pályázata nyert? Buzogjon a megteremtett forrás!

Először is szívből együtt hurrázunk Önnel, amikor kiderül, hogy projektje elnyerte a támogatást. Ha továbbra is élvezzük bizalmát, és ránk bízta a projekt menedzselését, következő lépésként közreműködünk a Támogatási Szerződés megkötésében, a mellékletek, kiegészítő anyagok, formanyomtatványok elkészítésében. Ha szükséges, szakértőket is bevonunk.

Ha az Ön kezében ott van az aláírt szerződés, szakmai konzultációk keretében készítjük fel a Támogatási Szerződésből fakadó követelményekre. A megvalósítás fontos állomásait képezik az elszámolások. Ilyenkor projekt-előrehaladási, majd később projekt-fenntartási jelentéseket (PEJ és PFJ jelentések) kell összeállítani és beadni. Ezek nagy gondosságot igénylő adminisztratív feladatok, amelyeket leveszünk a válláról.

Változatlanul tartjuk a kapcsolatot a szerződő hatósággal. Többéves munkánk során végigkí-sérjük Önt a projekttel adódó minden kötelezettsége teljesítésében, egészen a záró beszámoló benyújtásáig. A mi érdekünk is az, ami az Öné: minél kisebb komplikációval, ám minél nagyobb mértékben hozzájusson a kért támogatáshoz.